ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจทำการค้าต่างประเทศระหว่าง สปป.ลาว เมียนมาร์ และไทย ขอเรียนท่านลงชื่อเพื่อเข้าร่วมงานประชุมเจรจาการค้า การประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 4 (

ทั้งหมด +

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจทำการค้าต่างประเทศระหว่าง สปป.ลาว เมียนมาร์ และไทย ขอเรียนท่านลงชื่อเพื่อเข้าร่วมงานประชุมเจรจาการค้า การประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 4 (LIMEC4) ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โดยการแบ่งกลุ่มอภิปราย ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน
1.ด้านการค้าการลงทุน
2.ด้านการศึกษา
3.ด้านการท่องเที่ยว
4.ด้านสุขภาพ
5.ด้านโลจิสติกส์
หากท่านสนใจเข้าร่วมขอความกรุณาท่านแจ้งชื่อตอบมายังใบตอบรับ(ตามเอกสารแนบ) หรือแจ้งชื่อมายังไลน์ นุจรี nutjaree_kt โทร 087-8481903
ขอบคุณค่ะ
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจทำการค้าต่างประเทศระหว่าง สปป.ลาว เมียนมาร์ และไทย ขอเรียนท่านลงชื่อเพื่อเข้าร่วมงานประชุมเจรจาการค้า การประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 4 (LIMEC4) ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลกโดยการแบ่งกลุ่มอภิปราย ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน1.ด้านการค้าการลงทุน2.ด้านการศึกษา3.ด้านการท่องเที่ยว4.ด้านสุขภาพ5.ด้านโลจิสติกส์หากท่านสนใจเข้าร่วมขอความกรุณาท่านแจ้งชื่อตอบมายังใบตอบรับ(ตามเอกสารแนบ) หรือแจ้งชื่อมายังไลน์ นุจรี nutjaree_kt โทร 087-8481903ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็น

KCGTX <- กรุณากรอกรหัสนี้

web page hit counter