สมาชิก

ทั้งหมด +
 

 

นายสิงห์ พงษ์สุทธิ์
  • ตำแหน่ง ประธานผู้ก่อตั้ง

 

 

ที่อยู่ : หจก.พิษณุโลกผลิตภัณฑ์แก๊ส 808/1-2 ถ.พิชัยสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

E-mail : singha_pongsutt@hotmail.com

โทรศัพท์ : 055-302839

กิจการ : หจก.พิษณุโลกผลิตภัณฑ์แก๊ส

 

 

คุณธีรณัฐ รุ่งสุวรรณ
  • ตำแหน่ง ประธานผู้ก่อตั้ง

 

 

ที่อยู่ : 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

E-mail :

โทรศัพท์ :

กิจการ : บริษัท ไทยเอนโท ฟู้ด จำกัด

 

 

คุณปริญดา อภิสิทธิเดชาชัย
  • ตำแหน่ง ประธานผู้ก่อตั้ง

 

 

ที่อยู่ : 33 ม.4 ต.วันจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

E-mail : katenatcha2015@gmail.com

โทรศัพท์ : 083-1612924

กิจการ : หจก.แกรนด์ เอราวัณ พร็อพเพอร์ตี้

 

 

นายวันชัย จิตตมานนท์กุล
  • ตำแหน่ง ประธานอาวุโส

 

 

ที่อยู่ : บริษัท พี อี เทคนิค จำกัด 26/8 ม. 5 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

E-mail : sale@rec-autopart.com

โทรศัพท์ : 055-304899

กิจการ : บริษัท พี อี เทคนิค จำกัด

 

 

นายสุรจิต วงศ์กังแห
  • ตำแหน่ง ประธานอาวุโส

 

 

ที่อยู่ : หจก.ศรีสหวัฒน์การช่าง 460/4 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

E-mail : ing_ing_w@hotmail.com

โทรศัพท์ : 055-245-577

กิจการ : หจก.ศรีสหวัฒน์การช่าง

 

 

web page hit counter