ร่วมงาน OPEN HOUSE เพื่อเป็นการแนะนำโครงการอาคาร สนง.ซี.พี.ทาวเวอร์ พิษณุโลก

ทั้งหมด +

    รายละเอียด : บริษัท ซี.พี.แลนด์ : เชิญร่วมงาน OPEN HOUSE เพื่อเป็นการแนะนำโครงการอาคาร สนง.ซี.พี.ทาวเวอร์ พิษณุโลก เวลา 13.30 น. ณ อาคาร ซี.ที.ทาวเวอร์ พิษณุโลก ผู้เข้าร่วม : คุณเสริมศักดิ์ คุณกล้า คุณนิภาภรณ์

  • วันที่ประกาศปฎิฑิน [ 26 มิถุนายน 2558 ]

  • เวลาเริ่มต้น : 13:30

    เวลาสิ้นสุด : 15:00กิจกรรมต่างๆ

หัวข้อ 1 ร่วมงาน OPEN HOUSE เพื่อเป็นการแนะนำโครงการอาคาร สนง.ซี.พี.ทาวเวอร์ พิษณุโลก

web page hit counter