ประชุมพิจารณากลั่นกรองคำขอรับในอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ทั้งหมด +

    รายละเอียด : สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ : เชิญประชุมพิจารณากลั่นกรองคำขอรับในอนุญาตเจาะน้ำบาดาล เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ ผู้เข้าร่วม : คุณกล้า

  • วันที่ประกาศปฎิฑิน [ 24 มิถุนายน 2558 ]

  • เวลาเริ่มต้น : 10:00

    เวลาสิ้นสุด : 12:00กิจกรรมต่างๆ

ไม่มีกิจกรรม

web page hit counter