ประชุมคณะกรรมการสายงานกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

ทั้งหมด +

    รายละเอียด : ส.อ.ท. : เชิญประชุมคณะกรรมการสายงานกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เวลา 11.00 – 14.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผู้เข้าร่วม :

  • วันที่ประกาศปฎิฑิน [ 29 มิถุนายน 2558 ]

  • เวลาเริ่มต้น : 11:00

    เวลาสิ้นสุด : 14:00กิจกรรมต่างๆ

ไม่มีกิจกรรม

web page hit counter