ประชุมการจัดทำโครงการประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ทั้งหมด +

    รายละเอียด : สนง.พาณิชย์จังหวัด : เชิญประชุมการจัดทำโครงการประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้าร่วม :

  • วันที่ประกาศปฎิฑิน [ 25 มิถุนายน 2558 ]

  • เวลาเริ่มต้น : 9:30

    เวลาสิ้นสุด : 12:00กิจกรรมต่างๆ

ไม่มีกิจกรรม

web page hit counter