ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดพิษณุโลก

ทั้งหมด +

    รายละเอียด : สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด : เชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดพิษณุโลก เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้าร่วม :

  • วันที่ประกาศปฎิฑิน [ 23 มิถุนายน 2558 ]

  • เวลาเริ่มต้น : 9:30

    เวลาสิ้นสุด : 12:00กิจกรรมต่างๆ

หัวข้อ 1 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดพิษณุโลก
หัวข้อ 2 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดพิษณุโลก

web page hit counter