ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดพิษณุโลก

ทั้งหมด +

    รายละเอียด : ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดพิษณุโลก ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้าร่วม : คุณณฐกร

  • วันที่ประกาศปฎิฑิน [ 25 มิถุนายน 2558 ]

  • เวลาเริ่มต้น : 09:00

    เวลาสิ้นสุด : 12:00กิจกรรมต่างๆ

ไม่มีกิจกรรม

web page hit counter