ประชุมหารือการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ทั้งหมด +

    รายละเอียด : มหาวิทยาลัยนเรศวร : เชิญประชุมหารือการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 205 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้เข้าร่วม : คุณสุรจิต

  • วันที่ประกาศปฎิฑิน [ 23 มิถุนายน 2558 ]

  • เวลาเริ่มต้น : 09:00

    เวลาสิ้นสุด : 12:00กิจกรรมต่างๆ

หัวข้อ 1 ประชุมหารือการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

web page hit counter