ปฎิทินสมาชิก

ทั้งหมด +

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

ปฎิทินสมาชิก

ประชุมคณะกรรมการสายงานกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

วันที่ประกาศ 29 มิถุนายน 2558

เวลาเริ่มต้น [ 11:00 ] เวลาสิ้นสุด [ 11:00 ]


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลก

วันที่ประกาศ 29 มิถุนายน 2558

เวลาเริ่มต้น [ 14:00 ] เวลาสิ้นสุด [ 14:00 ]


พิธีเปิดงาน “นานา Banana@CentralPlaza Phitsanulok”

วันที่ประกาศ 27 มิถุนายน 2558

เวลาเริ่มต้น [ 14:00 ] เวลาสิ้นสุด [ 14:00 ]


งานพบพันธมิตรและมหกรรมแบงก์เพื่อประชาชน

วันที่ประกาศ 27 มิถุนายน 2558

เวลาเริ่มต้น [ 12:00 ] เวลาสิ้นสุด [ 12:00 ]


ร่วมงาน OPEN HOUSE เพื่อเป็นการแนะนำโครงการอาคาร สนง.ซี.พี.ทาวเวอร์ พิษณุโลก

วันที่ประกาศ 26 มิถุนายน 2558

เวลาเริ่มต้น [ 13:30 ] เวลาสิ้นสุด [ 13:30 ]


ประชุมการจัดทำโครงการประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ประกาศ 25 มิถุนายน 2558

เวลาเริ่มต้น [ 9:30 ] เวลาสิ้นสุด [ 9:30 ]ประชุมพิจารณากลั่นกรองคำขอรับในอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

วันที่ประกาศ 24 มิถุนายน 2558

เวลาเริ่มต้น [ 10:00 ] เวลาสิ้นสุด [ 10:00 ]ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ประกาศ 23 มิถุนายน 2558

เวลาเริ่มต้น [ 9:30 ] เวลาสิ้นสุด [ 9:30 ]


web page hit counter