ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  http://www.fti.or.th/2011/thai/app_fti.pdf และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 02-345-1209/1028/1002 หรือ คุณนุจรี ลาชาวนา 087-8481903

วันที่ประกาศ : 2019-10-11 14:00:16

ปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีกลุ่มอุตสาหกรรมจำนวน 43 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย

1.       กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ

2.       กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม

3.       กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ

4.       กลุ่มอุตสาหกรรมแกรนิตและหินอ่อน

5.       กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก

6.       กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี

7.       กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร

8.       กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ

9.       กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

10.      กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

11.      กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

12.      กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์

13.      กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

14.      กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก

15.      กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก

16.      กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

17.      กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล

18.      กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

19.      กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

20.      กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

21.      กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

22.      กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า

23.      กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก

24.      กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน

25.      กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

26.      กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

27.      กลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น

28.      กลุ่มอุตสาหกรรมยา

29.      กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

30.      กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

31.      กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า

32.      กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม

33.     กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้

34.      กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ

35.      กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร

36.      กลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง

37.      กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก

38.      กลุ่มอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ์

39.      กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม

40.      กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม

41.      กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

42.      กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

 

43.      กลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

 

   
เว็บไซต์ : http://www.fti.or.th
อีเมล์ : pakawans@off.fti.or.th
ปรับปรุงโดย : Wannaporn Charoenrat
ปรับปรุงเมื่อ : 30 มีนาคม 2558

วันที่ประกาศ : 2015-04-16 23:11:19

 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมจังหวัด จำนวน 74 จังหวัด ได้แก่

     1. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

     2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

     3. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

     4. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร

     5. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

     6. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

     7. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

     8. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

     9. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท

     10. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ

     11. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

     12. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

     13. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

     14. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

     15. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด

     16. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

     17. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

     18. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

     19. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม

     20. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

     21. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

     22. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

     23. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

     24. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส

     25. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน

     26. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

     27. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

     28. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     29. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

     30. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี

     31. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     32. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา

     33. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา

     34. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง

     35. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

     36. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

     37. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

     38. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

     39. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่

     40. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

     41. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

     42. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

     43. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

     44. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

     45. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

     46. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

     47. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

     48. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

     49. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี

     50. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย

     51. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

     52. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

     53. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

     54. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

     55. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

     56. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล

     57. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

     58. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

     59. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

     60. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 

     61. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

     62. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี

     63. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย

     64. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

     65. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     66. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์

     67. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย

     68. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

     69. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

     70. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ

     71. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

     72. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

     73. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี

     74. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ประกาศ : 2015-04-16 21:50:05

สนใจสมัคร ติดต่อได้ที่ งาน APEC CARD สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร 02-345-1145 


วันที่ประกาศ : 2015-04-16 21:49:51

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (The Federation of Thai Industries : F.T.I.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510   โดยเริ่มแรกก่อตั้งในนาม   สมาคมอุตสาหกรรมไทย (The Association of Thai Industries-ATI) มีคณะผู้เริ่มก่อตั้งจำนวน 27 คน  และมีนายทวี บุณยเกตุ เป็นนายกสมาคมฯคนแรก

 

 

          ตลอดระยะเวลา 47 ปี ที่ผ่านมาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้แสดงบทบาท และสร้างผลงานจนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน โดยได้เป็นตัวแทนภาคเอกชนด้านอุตสาหกรรมในคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ดังนั้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2530 รัฐบาลได้ประกาศพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 ในราชกิจจานุเบกษา  ยกฐานะสมาคมอุตสาหกรรมไทยขึ้นเป็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

          สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นสถาบันภาคเอกชนด้านอุตสาหกรรม ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรกลาง เป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมไทย ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรม เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งมีภารกิจหลักคือ ส่งเสริมสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมและมุ่งมั่นพัฒนาสถาบันธุรกิจภาคเอกชนของประเทศให้แข็งแกร่ง ทำหน้าที่เป็นกลไกพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้สามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  โดยสภาอุตสาหกรรมฯ เป็นศูนย์กลางหลัก 4 ด้าน ดังนี้

 • ศูนย์กลางการเชื่อมโยงงานด้านอุตสาหกรรมระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ และกับภาคต่างประเทศ
 • ศูนย์บริการด้านพัฒนาอุตสาหกรรม
 • ศูนย์กิจกรรมสำหรับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม
 • ศูนย์แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมให้กับสมาชิกทุกขนาด  และทุกประเภท ทั้งที่เป็นสมาชิกและมิได้เป็นสมาชิก  โดยสภาอุตสาหกรรมฯ ทำหน้าที่เป็นปากเสียงและตัวแทนของอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศไทย

ปัจจุบัน ส.อ.ท. มีสมาชิกครอบคลุมทั่วประเทศ  มีกลุ่มอุตสาหกรรม 43 กลุ่ม และ 74 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด

 

 

จากการพัฒนาและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้จัดตั้งสถาบันต่างๆขึ้น  เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในทุกๆ ด้าน ได้แก่

 • สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
 • สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
 • สถาบันรหัสสากล GS1 Thailand
 • สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
 • สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์
 • สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE)
 • สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI)
 • สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย (RFID)
 •    สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI)
 • สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เร่งพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย ตอบรับวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเพื่อให้ไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล


วันที่ประกาศ : 2015-04-16 21:49:46

ท่านสามารถค้นหา รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรมทั้งหมด โดยท่านสามารถค้นหา ได้สะดวกรวดเร็วหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น หาตามรายชื่อ ตามกลุ่มอุตสาหกรรม และ จังหวัด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดพื้นฐานที่จำเป็น เช่น ผลิตภัณฑ์ที่บริษัท สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมผลิตได้โดย พิมพ์ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการลงในช่องค้นหาและเลือกค้นหาโดยใช้ ผลิตภัณฑ์ (Products & Services) พร้อมการ Link สู่ Web site ของบริษัทสมาชิกได้ทันทีสำหรับรายที่มี Web site เป็นของตนเอง


วันที่ประกาศ : 2015-04-16 21:49:39
web page hit counter