สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2565-2570

ทั้งหมด +

    วันที่ประกาศ : [ 2021-11-25 14:30:46 ]


สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

ความคิดเห็น

7GAF8 <- กรุณากรอกรหัสนี้

web page hit counter