สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เป็นเกียรติเข้าร่วมรับมอบสิ่งของสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงจุดบริการฉีดวัคซีนภายในจังหวัดพิษณุโลก

ทั้งหมด +

    วันที่ประกาศ : [ 2021-09-17 15:13:48 ]


สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

ความคิดเห็น

8V2LK <- กรุณากรอกรหัสนี้

web page hit counter