สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม คณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งหมด +

    วันที่ประกาศ : [ 2021-03-18 15:11:42 ]


สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

ความคิดเห็น

BKO8W <- กรุณากรอกรหัสนี้

web page hit counter