สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19)

ทั้งหมด +

    วันที่ประกาศ : [ 2020-05-19 09:30:19 ]


สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

ความคิดเห็น

76GE8 <- กรุณากรอกรหัสนี้

web page hit counter