สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพิษณุโลก

ทั้งหมด +

    วันที่ประกาศ : [ 2020-03-20 14:40:36 ]


สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

ความคิดเห็น

GW7EF <- กรุณากรอกรหัสนี้

web page hit counter