สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก (กรอ.จังหวัดพิษณุโลก) ครั้งที่ 1/2563

ทั้งหมด +

    วันที่ประกาศ : [ 2020-03-19 10:39:09 ]


สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

ความคิดเห็น

UCRAZ <- กรุณากรอกรหัสนี้

web page hit counter